Björnjakt

Björnen har genom historien jagats i ganska omfattande utsträckning av människor. Det var framförallt på grund av björnens päls och dess kött som den jagades (trots att björnkött innebär en viss hälsorisk, då björnar kan ha trikiner – björnkött bör därför alltid undersökas och testas av en veterinär innan det intas). Det har dock även funnits andra anledningar till att björnen har varit ett lockande jaktbyte; dess klor och tänder har till exempel använts som smycken, och i Kina anses galla från kragbjörnen ha en läkeeffekt, och används i kinesisk medicin. Ytterligare en anledning till att björnar har jagats och skjutits är att de har orsakat skada på människors egendom, till exempel genom att attackera boskap. Bor man i ett område där man vet med sig att det förekommer björn, och man till exempel har får på bete, är det alltså viktigt att ha ett ordentligt fårstängsel runt inhägnaden, både för att hålla fåren inne och för att hålla björnen ute.

Jakten, i kombination med andra faktorer, har dock gjort att björnen idag är fridlyst i Sverige, vilket gör att man inte godtyckligt kan skjuta en björn som man tycker inkräktar på ens område. Istället får björn endast jagas under mycket strikt kontrollerade former. Den främsta anledningen till att licensjakt på björn tillåts är just för att skydda skador på exempelvis renhjordar och andra tamdjur, men man skjuter också av björnar för att reglera deras antal.

Det är länsstyrelserna runt om i Sverige som, på uppdrag av Naturvårdsverket, fattar de beslut som rör björnjakt. Om man planerar att ge sig ut på björnjakt måste man därför hålla koll på vad som gäller i just det län man befinner sig i, eftersom reglerna kan se olika ut i olika län. En sak som är viktig att veta är till exempel hur många björnar som finns kvar på tilldelningen i just det område man har tänkt jaga, det vill säga hur många björnar som får skjutas.

Oavsett län ska man dock alltid skicka in en ansökan om skyddsjakt om man planerar att skjuta en björn som man anser utgör ett hot mot ens boskap eller egendom. Länsstyrelsen måste medge tillstånd för skyddsjakt för att man lagligt ska kunna skjuta björnen, och huruvida ansökan medges eller inte bedöms från fall till fall – det finns med andra ord inga garantier att man tillåts jaga björn.

Det enda andra sättet att jaga björn är genom licensjakt. Länsstyrelserna fattar beslut varje år gällande hur många björnar som får skjutas. Den enda grundregeln är att licensjakten aldrig får bli så omfattande att antalet björnar i länet understiger Naturvårdsverkets miniminivå. Licensjakt sker bara i de områden i Sverige som har en tät björnstam.

Categories: Jakt
fportfolio