Licensjakt på varg

Vargar är ett omstritt ämne idag. Vissa anser att vargen ska få leva ifred, medan andra anser att den ska hållas i en kontrollerad stam. Vissa andra anser att den helt ska utrotas. Det finns idag beslut om att det ska fördrivas licensjakt på varg i vissa områden och det finns både fördelar och nackdelar med detta. När det gäller vargarna som skjuts under jakten måste alla dessa besiktas av länsstyrelsen. Den som skjutit vargen får behålla dess skinn om denne vill, men den flådda kroppen måste skickas i helhet till SVA. Där obduceras vargen för att dess hälsostatus ska fastställas. Det är också här man tar reda på hur gammal vargen är, samt vilket kön den har. Det tas också ett vävnadsprov på vargen och detta skickas sedan vidare för att man ska kunna analysera vargens gener och släktskap. Vargjakten är dock inte helt lätt att genomföra för jägarna.

Våld och otrevligheter

Den omtalade vargjakten ledde till konflikter redan när beslutet om den togs. Dessa handlade mestadels om att många vill ha vargen kvar och att de anser att det inte finns tillräckligt med vargar för att de ska skjutas av. När jakten sedan påbörjades har flera jägare utsatts för hot och många har därför avstått från att ge sig ut på jakt. Några av de jägare som varit ute har utsatts för trakasserier, våld och sabotage. Flera har fått sina bilar förstörda. Bland annat har däcken förstörts och vissa bilar har man slagit in rutorna på. Många jägare har fått höra glåpord och annat. Andra har fått rent fysiskt våld emot sig när personer kastat saker eller attackerat jägarna. Det har därför många jägare som räds för att åka ut och jaga vargen. Man kan ha förståelse för att människor protesterar mot jakten men det är inte lika lätt att förstå att några av dessa väljer att ta till olagliga metoder för att försöka stoppa jakten. Många av dessa personer är inte heller pålästa om jakten, och vad som kan hända om vargens stam inte hålls nere.

Hur går jakten till?

Jakt på varg går inte riktigt till på samma sätt som jakt på andra djur. När man ska jaga vargen kan man till exempel inte bara släppa en hund och låta den driva fram vargen. Vargen måste stötas upp av en eller flera människor och sättas i flyktbeteende innan man kan använda en hund för att jaga den. Om man bara släpper in en lös hund kommer vargen att gå till attack. Om man ska jaga är det viktigt att kunna kommunicera med varandra. Att hyra komradio är enkelt och smart om man inte har en egen. Radioapparater är ofta relativt dyra och om man inte jagar så ofta kan man enkelt hyra en radio just för de tillfällen man ska ut. Det kan man ofta spara en hel del pengar på. När man jagar varg är det viktigt att vara lite extra försiktig eftersom vargen lätt kan bli trängd och gå till attack.

Categories: Jakt
fportfolio