Fördelar och nackdelar med jakt

Jakten har väckt en stor debatt i många länder, inte minst tjuvjakten som förekommer i Afrika där hänsynslösa metoder dödar och torterar noshörningar och elefanter på savannen. Och tjuvjakten förekommer inte bara på den afrikanska kontinenten. Även här i Sverige får man höra om tjuvjägare som hänsynslöst struntar i regler och jakttider.

Många djuraktivister säger sig även värna om djurens rätt och anser att jakt är något som utförs av barbarer som har noll känslor för naturen. Många låter känslorna styra helt i debatter som denna men i sådana här viktiga frågor måste även förnuftet spela in.

Men om man försöker se till historien och även till hur djurbestånden påverkar människan och även andra djur, kanske man även kan se fördelarna. Att jaga är nämligen inte bara en hobby utan för med sig positiva aspekter också. Fördelarna och nackdelarna med jakt kan verka många men en sak är klar – jakt behöver bedrivas i någon mån för att dels föda befolkningar, dels hålla ordning i naturen och förhindra uppkomsten av andra skador på både djur och människor. Det viktiga är att hålla sig till reglerna om djurskydd och att låta djuren leva och föda upp sina ungar på rätt sätt innan de dödas. I Sverige har vi hårda regler om detta och de flesta följer faktiskt bestämmelserna helt och fullt.

Categories: Jakt
fportfolio