Bäverjakt

Bäverjakt är kanske inte den vanligaste formen av jakt, och inte det första man kommer att tänka på när man tänker på jakttroféer (då dyker sannolikt älg eller björn snarare upp i huvudet), men det är en jaktform som är viktig för samhället och för naturen.

Bävern är som bekant en gnagare som bygger sina hem i form av dammar. Dessa är viktiga för naturen, men kan också ha negativ inverkan på skog och mark genom att dammarna orsakar översvämningar som dödar hela skogsområden. En anledning till att man bedriver bäverjakt är därför för att kontrollera deras bestånd och var exakt de bygger sina dammar.

Bäverjakten är dock hårt kontrollerad, vilket till viss del beror på bäverns historia i Sverige. Faktum är att bävern tidigare var så hårt jagad i Sverige att den utrotades helt. Detsamma skedde i många andra länder i Europa. Det var bäverns skinn och dess gäll som gjorde att den jagades så intensivt. Bävern var således borta från Sverige i dryga tjugo år, innan man återinplanterade den. En inventering av bäverns bestånd i Sverige gjordes sedan år 1977, och den visade att återinplanteringen varit framgångsrik: det fanns då runt 40 000 bävrar i Sverige.

Idag är antalet bävrar närmare 130 000, och enligt en uppskattning från Svenska Jägareförbundet har ungefär mellan 5 000 och 10 000 bävrar skjutits årligen i Sverige. Det är färre än bäverstammens årliga tillväxt, vilket betyder att bävrarnas antal kommer att fortsätta växa.

När man jagar bäver måste man ha ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen. De områden där man får jaga bäver blir allt fler i takt med att bäverbeståndet ökar och sprider ut sig i landet, men man ska fortfarande vara försiktig, och försäkra sig om att man jagar med tillstånd och under rätt period. De vanligaste metoderna för att jaga bäver är vak- eller smygjakt. Gryning och skymning är de bästa tiderna på dagen att jaga, då bävern är aktiv. Fällor är också ett effektivt sätt att fånga bävrar, men för detta krävs ytterligare ett tillstånd, samt att man har gått en särskild kurs i bäverfångst. Detta för att man ska minska risken att fånga utter i fällorna, istället för bäver. Även om man har gått kursen och har tillstånd gäller det endast för att fånga bävrar som gör skadegörelse, exempelvis genom sitt dammbygge.

En sak som bäverjakt har gemensamt med annan typ av jakt är att det är en ganska dyr hobby. Utöver de kostnader som det innebär att skaffa jaktlicens och köpa ett vapen, måste man också regelbundet införskaffa ny ammunition och uppdatera sin utrustning. Om man skulle behöva ta ett mindre lån för att ha råd med årets jakt kan man därför gå in på https://enklare.se/, där det enkelt går att låna precis den summa man behöver. Det gör att det också blir enklare att betala tillbaka lånet när jakten väl är över.

Categories: Jakt
fportfolio